EnglishHonung är nektar som bina hämtar från våra blommor.
I honungen finns det mycket som är nyttigt för kroppen.
Det är också viktigt att komma ihåg att honung är ett socker
som skall användas med förnuft.

”Flitig som ett bi” har de flest hört. Våra bin arbetar jämt…
Arbetsbina lever under sommarperioden cirka 6-7 veckor.
Vingarna slits ut när de under de sista veckorna hämtar in nektar,
pollen eller vatten. Nektar omvandlas i bikupan till honung.
picture of bees
För att få in ett halvt kilo honung måste bina tillryggalägga en flygsträcka motsvarande två varv runt jorden.
Under denna färd har de då gjort mellan tre till fyra miljoner
blombesök. Blommor som bina är extra förtjusta i är maskros, lönn-blommor, hallon, rallarros, ljung och några flera.
Färgen på honungen i burkarna beror på vilka blommor bina
hämtat nektar från. Maskros, sälg och hallon ger ljus honung.
Ljung ger mörk honung och har en betydligt kraftigare smak
än de flesta andra.
Några sätt att använda honung:
- på smörgåsen
- i tekoppen
- på glass, bär, frukt, gröt, fil, skorpan mm
- i baket
- en tesked direkt lindrar halsont och hosta
- läka småsår
- presenter i olika sammanhang
biwaxkakaFakta från honungens värld

Honung innehåller...
förutom druvsocker, fruktsocker, vatten, sammansatta sockerarter,
disackarider, trisackarider...

picture of floating honey

Mineraler
Kalium Natrium
Kalcium
Fosfor
Svavel
Klor
Järn
Magnesium och
andra spårelement

Vitaminer
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2- komplex
Vitamin B6
Vitamin H

Enzymer
(Fermenter)
Glukosoxidas
Fosfatas
Invertas
Diastas
Katastas

Inhibiner
Flavonoider
Glukosoxidas/
väteperoxid
och andra
baktericider

Aminosyror
Prolin
Leucin/Isoleucin Asparginsyra Glutaminsyra
Penylanalin
Threonin
Alanin
Arginin
Histidin
Glycin
Lysin
Serin
Valin